ZVEZDE GRANDA (02. 01.): Dejana Marinković, Cican Đokić, Aleksandra Mitrović, Nikola Milošević, Arijana Kelečević, Mirza Delić

ZVEZDE GRANDA (02. 01.): Dejana Marinković, Cican Đokić, Aleksandra Mitrović, Nikola Milošević, Arijana Kelečević, Mirza Delić


– Gore od ljubavi i To mi nije trebalo – (02. 01.) – petnaesta emisija

– Ustala je majka rano i Zbog tebe sam vino pio – (02. 01.) – petnaesta emisija

– Srećo, srećo moja i Ostavljena ja – (02. 01.) – petnaesta emisija

– Branim i Nju ne zaboravljam – (02. 01.) – petnaesta emisija

– Kao so u moru i Jedini čovek bio si za me – (02. 01.) – petnaesta emisija

– Hoću da ostarim s tobom i Ludi petak – (02. 01.) – petnaesta emisija