ZVEZDE GRANDA (02. 01.): Marijan Đorić, Željko Đmura, Biljana Radonić, Nemanja Latinović, Marko Stanković

ZVEZDE GRANDA (02. 01.): Marijan Đorić, Željko Đmura, Biljana Radonić, Nemanja Latinović, Marko Stanković


– Danka i Poplava – (02. 01.) – petnaesta emisija

– Ništa nije zauvek i U mojim venama – (02. 01.) – petnaesta emisija

– Godine i Poruči pesmu – (02. 01.) – petnaesta emisija

– Samo ovu noć i Neverna – (02. 01.) – petnaesta emisija

– Polomio vetar grane i Zanela me svetla velikoga grada – (02. 01.) – petnaesta emisija