Bojan Šuša – Jedra i Stari lav – (08. 02.) – video

Bojan Šuša – Jedra i Stari lav – (08. 02.) – video


: – (08. 02.) – dvadeset prva emisija –

Bojan Šuša (21) iz Nevesinja, imao je gosta mentora Peđu Medenicu, a pevao nam je pesme ,,Jedra” Saše Kovačevića i ,,Stari lav” Željka Samardžića.


Povezane vesti