Najnovije Vesti
ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 63. emisija (17. 04.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Hanad, Žarko, Zorja, Marijana, Slađa, Aldin, Aleksandar, Anastasija, Martin, Marija, Selim, Mite

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 63. emisija (17. 04.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Hanad, Žarko, Zorja, Marijana, Slađa, Aldin, Aleksandar, Anastasija, Martin, Marija, Selim, Mite

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela emisija 63. – (17. 04.) – video snimci Kandidati koji su prošli dalje su: Hanad Džehverović, Žarko Madžić, Zorja Pajić, Marijana Čobanov, Slađa Zubčević, Aldin Avdijaj, Aleksandar Praizović, Anastasija Stanković, Martin Ajdarević, Marija Gruevska, Selim Selimo...
Read more
ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 62. emisija (10. 04.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Valentina, Jovana, Jovana, Aleksandar i Dimitrije, Vlastimir, Miodrag, Filip, Hanad, Lidija i Tamara

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 62. emisija (10. 04.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Valentina, Jovana, Jovana, Aleksandar i Dimitrije, Vlastimir, Miodrag, Filip, Hanad, Lidija i Tamara

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela emisija 62. – (10. 04.) – video snimci Kandidati koji su prošli dalje su: Valentina Rubin, Jovana Milenković, Jovana Milojević, Aleksandar i Dimitrije Kazić, Vlastimir Janković, Miodrag Đokić, Filip Jovanović, Hanad Džehverović, Lidija Savić i Tamara Selimović...
Read more
ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 61. emisija (03. 04.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Melinka, Nikola, Aldin, Srđan, Jusuf, Elsan, Nikola, Denis, Dana, Nale Flejm

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 61. emisija (03. 04.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Melinka, Nikola, Aldin, Srđan, Jusuf, Elsan, Nikola, Denis, Dana, Nale Flejm

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela emisija 61. – (03. 04.) – video snimci Kandidati koji su prošli dalje su: Melinka Moranjkić, Nikola Petračković, Aldin Avdijaj, Srđan Stanić, Jusuf Šingoli, Elsan Pilica, Nikola Stanišić, Denis Ahmetović, Dana Bušić, Nale Flejm. Đorđe Basarić i Melika Moranjki...
Read more
ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 60. emisija (27. 03.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Melisa, Strahinja, Zoran, Mite, Sanja, Krstinja, Armin, Jovana, Aleksandar i Haris

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 60. emisija (27. 03.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Melisa, Strahinja, Zoran, Mite, Sanja, Krstinja, Armin, Jovana, Aleksandar i Haris

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela emisija 60. – (27. 03.) – video snimci Kandidati koji su prošli dalje su: Strahinja Živanović, Zoran Petrović, Mite Stoilkov, Sanja Boban, Krstinja Todorović, Armin Huremović, Jovana Lazarević, Melisa Alihodžić, Aleksandar Pralica i Haris Mujević. Aleksa Petre...
Read more
ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 59. emisija (20. 03.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Anđela, Selim, Stela, Marija, Zorja, Lana, Aleksandar, Ana, Stefan i Jasmin

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 59. emisija (20. 03.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Anđela, Selim, Stela, Marija, Zorja, Lana, Aleksandar, Ana, Stefan i Jasmin

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela emisija 59. – (20. 03.) – video snimci Kandidati koji su prošli dalje su: Selim Selimović, Stela Rade, Marija Gruevska, Zorja Pajić, Lana Rajak, Aleksandar Ljubičić, Ana Vlajić, Anđela Tasić, Stefan Krstić i Jasmin Arnaut. Ahmed Karić i Stela Rade – (20....
Read more
ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 58. emisija (13. 03.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Elena, Hamza, Vanja, Milan, Slađa, Aleksandar, Anastasija, Novica, Aleksandar, Marko

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela 58. emisija (13. 03.) – snimak zadnje emisije – Dalje su prošli Elena, Hamza, Vanja, Milan, Slađa, Aleksandar, Anastasija, Novica, Aleksandar, Marko

ZVEZDE GRANDA 2021 – cela emisija 58. – (13. 03.) – video snimci Kandidati koji su prošli dalje su: Hamza Sokolović, Vanja Knežević, Milan Stojčinović, Slađa Zubčević, Aleksandar Josifovski, Anastasija Ićurup, Novica Bulatović, Aleksandar Misojčić, Elena Milenkovska, Marko Petković. Da...
Read more